Graas vee vlees

Vlees van koeien en schapen welke het hele jaar door op onze weides vertoeven. Onze boerderij is veel te klein voor de productie van grote hoeveelheden graasdieren vlees. Toch hebben we deze dieren op onze boerderij omdat zij een enorm belangrijke ecologische rol vervullen op onze weides. Grazende dieren en koeien in het bijzonder staan helaas op dit moment is een kwaad daglicht. En daar kan de arme koe niets aan doen.

Grote grazers zijn van een enorme betekenis voor onze aardbol. De oeros, wisent, tarpan, mammoet en hertensoorten in Eurazië, bizons en antilope soorten in noord Amerika, vicuna`s in zuid Amerika, de vele gnoes zebra’s en antilopen in Afrika enz. Over de gehele aardbol vind (of vond) je grote groepen grazers welke er met hun hoeven, mest, urine en massale verplaatsingen voor zorgen dat grote gras en savanne gebieden in stand gehouden worden en zaden in de grond kunnen ontkiemen. Met het verdwijnen van deze grazers en door sommige van de huidige industrieel agrarische technieken verdwijnt ook steeds meer gras en savanneland en verwoestijnen of verbost een enorme oppervlakte van onze aarde. Daarmee gaat een belangrijk leefgebied van zeer veel wild verloren. Deze gras en savanne gebieden zijn in staat enorme hoeveelheden CO2 vast te leggen in de grond maar met de verdwijning daarvan komt al deze CO2 in onze atmosfeer terecht. Door onze koeien voer te geven waar zij van origine niet mee geëvolueerd zijn (mais e.d.) scheiden zij veel meer broeikasgassen uit dan nodig. Wanneer we onze koeien zouden houden zoals de grote grazers van de grasvlakte en savanne zouden zij in staat zijn om deze gebieden te verbeteren en te herstellen. Door op de juiste manier te grazen blijft grasland gezond. Wordt bodemleven gevoed neemt het aandeel humus in de grond toe en slaat de grond weer CO2 op.

Wij volgen op onze boerderij een holistisch graas schema. Dat wil zeggen dat de grazers een zeer korte tijd op een stuk weide staan. In deze tijd eten zij gras stampen overtollige biomassa plat en bemesten zij de weide. Na deze korte maar hevige begrazingsperiode krijgt het gras volledig de tijd om te herstellen. Pas na volledig herstel keren de dieren terug. Dit betekend dat de grond en het leven daarin de tijd heeft om de mest en plantresten te verteren en planten kunnen herstellen zodat de grond niet uitgeput raakt. Hierdoor hoeven wij niet om de zoveel jaar de volledige weide te ploegen en blijft het bodemleven intact en de CO2 opgeslagen in de grond, jaar na jaar. Het zijn dus niet zozeer de koeien die slecht zijn voor het klimaat maar vooral de manier waarop zij nu gemanaged worden.

Ook zorgen onze koeien er voor dat lang en taai gras weggegeten wordt en dat ons pluimvee de beschikking krijgt over mals gras en insecten uit de mest van onze grazers.

De diensten die onze grazers ons leveren moeten dus zeker niet onderschat worden. Wij hebben een gemengde groep grazers waaronder brandrode runderen, zeboes, Texelaar schapen en Nubische geiten. Zij verblijven het gehele jaar buiten behalve bij echt slecht weer. En allemaal vervullen ze een eigen belangrijke rol.