Gezonde gifvrije groenten

Gezonde, gifvrije groenten, zonder ploegen of spitten. De meeste groenteproductie op de wereld zelfs biologische zijn nauwelijks duurzaam laat staan herstellend voor het milieu. Het telen van groente in het huidige systeem kost jaarlijks vele tonnen aan gezonde grond/humus in de bodem en voor het groeien van groente is ontzettend veel dierlijke mest nodig vaak afkomstig uit de intensieve bio-industrie. Het verliezen van deze toplaag gebeurt door ploegen (verstoring van bodemleven) of het gebruik van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen (ook biologische bestrijdingsmiddelen).

De grond onder onze voeten is ontzettend complex en er vind continu een uitwisseling plaats van mineralen, gassen, water, organisch materiaal tussen levende organismen als bacteriën, insecten, planten en schimmels. Hoe groter de diversiteit in de grond hoe gezonder en weerbaarder deze is en hoe beter deze eventuele veranderingen aan kan zoals droogte en ziektes.

Bij de productie van ons voedsel wordt nog altijd ontzettend veel geploegd. Bij ploegen wordt de grond en het leven daarin verstoord en gedood. Belangrijke schimmelnetwerken en bacteriën welke leven in symbiose met planten worden vernietigd. De grond is hierdoor vaak ongezond en zonder leven, daardoor de planten ook. Ongezonde planten zijn vatbaarder voor ziekte en aantastingen van ongewenste schimmels insecten e.d. Om dit op te lossen spuiten we gif op onze gewassen. Hierdoor gaat het nuttige (bodem) leven ook dood. Slechte schimmels zoals bijvoorbeeld meeldauw krijgen dan een kans om onze planten aan te tasten en om dit te voorkomen spuiten we vervolgens met fungiciden. Als er vervolgens ook onkruiden gaan groeien spuiten we herbiciden op onze akkers.

Wij kiezen er voor om geen enkele van deze bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat er ook geen gif residu op onze groente achterblijft en dus uiteindelijk ook niet op ons bord terecht komt.

We gebruiken ook geen kunstmatige meststoffen. Waarom niet: planten gebruiken ontzettend veel water. Kunstmatige meststoffen worden opgelost in water en als we die kunstmatige meststoffen aan onze planten geven zijn we in feite de plant aan het dwangvoeren. De plant heeft geen andere keuze dan de meststoffen op te nemen zelfs als dit niet in zijn voordeel werkt. Het meeste van deze stoffen echter verdwijnt in de grond waar zij een verstoring op gang brengen waardoor micro organismen hun werk niet meer kunnen doen en ontregeld raken of in het slechtste geval afsterven. Hierdoor verdwijnen de meststoffen in het grondwater en de rivieren en komen daardoor uiteindelijk in oceanen terecht waar de grote hoeveelheden meststoffen zorgen voor een ontregeling van het oceaan leven waardoor grote delen van de oceaan onleefbaar geworden zijn de zogenaamde death zone`s.

Wat wij doen is het volgende

Door niet te ploegen in onze groentetuin verstoren we het bodemleven zo min mogelijk. Daardoor krijgen gunstige bacteriën en schimmels de tijd en mogelijkheden om zich volledig te ontwikkelen. Wortels van groenten geteeld in onze tuin blijven in de grond zitten. Door verrotting hiervan komen er voedingsstoffen vrij waardoor het bodemleven kan groeien. Een eventueel vervolg gewas op dezelfde plek profiteert hier enorm van. Dat helpt ons om onze nutriënten cirkel te sluiten waardoor zo min mogelijk verlies van voedingsstoffen optreed. De grond is daardoor veel luchtiger en voedingsrijk en is in staat grote hoeveelheden vocht vast te houden zodat het gebruik van water zo laag mogelijk gehouden kan worden.

We stimuleren het bodemleven door een dikke laag compost en verteerde mest boven op de grond aan te brengen welke dienst doet als mulch laag en onze bodem voedt van bovenaf zoals het hoort in de natuur. Daarnaast zorgt deze mulch laag ervoor dat onkruiden niet tot ontwikkeling komen wat er voor zorgt dat wij weinig hoeven te wieden.

Een gezonde grond met veel biodiversiteit kan de meeste plagen aan. En als het echt niet anders kan dan gebruiken we graag alternatieven zoals bijvoorbeeld insectennetten tegen schadelijke insecten. Of loopeenden om van onze slakken af te komen.

Wij geloven in deze manier van voedsel produceren. We voelen ons verantwoordelijk om onze kinderen een leefbare aarde na te laten, voor onszelf en anderen een gezonde omgeving te creëren en we denken dat ieder persoon op aarde recht heeft op gezond gifvrij voedsel dat geteeld is op een manier waarbij het milieu mee profiteert en waarbij we onze aarde niet afbreken. Let wel: Wij kunnen dit niet alleen en u als consument kunt enorm bijdragen door uw keuzes bij het kopen van voedsel.

Bent u geïnteresseerd in onze groente? Kijk dan eens in onze webshop wat de mogelijkheden zijn. Wij werken vanwege onze kleinschaligheid voornamelijk met groenten abonnementen waarbij u voor een aantal weken een abonnement afsluit en wekelijks groenten van onze boerderij of op een afhaalpunt op kunt halen. De reden voor ons om op deze manier te werken is omdat we zo vooraf weten voor hoeveel consumenten we voedsel mogen produceren. Hierdoor voorkomen we overproductie en verspillen we samen geen voedsel.

Kijk in de webshop Neem contact op